Rezerwacja Online
Polski English Deutsch Facebook

WARUNKI ANULACJI

Celem gwarantowania rezerwacji w naszym pensjonacie przyjmujemy tylko zadatki.

WARUNKI ANULACJI:

  • jeśli umowa zostaje rozwiązana za zgodą obu stron, to zwracają one sobie wzajemnie świadczenia, w tym także zadatek;
  • jeśli umowa została wykonana prawidłowo, zadatek zostaje zaliczony na poczet ceny;
  • jeśli umowa nie została wykonana, z uwagi na rezygnację strony, która zadatek dała, zadatek przepada na rzecz biorącego zadatek;
  • jeśli umowa nie została zrealizowana z przyczyn leżących po stronie biorącego zadatek, strona dająca zadatek może od umowy odstąpić i żądać zwrotu w podwójnej wysokości.