Rezerwacja Online
Polski English Deutsch Facebook

Regulamin VOUCHERÓW

Regulamin zakupu i realizacji Voucherów pobytowych w pensjonacie VILLA POLANICA****

 1.  SŁOWNIK
 
  1. Voucher - dokument wystawiony przez VILLA POLANICA, umożliwiający realizację oferowanych przez VILLA POLANICA świadczeń określonych w jego treści, po wcześniejszej rezerwacji terminu pobytu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  2. Zakupienie Vouchera – dokonanie przez Nabywcę vouchera zapłaty kwoty odpowiadającej wartości vouchera;
  3. Nabywca / Dysponent Vouchera - każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna dysponująca wystawionym przez VILLA POLANICA voucherem, akceptująca postanowienia niniejszego Regulaminu

  4. Realizacja vouchera- wymiana przez osobę dysponującą voucherem na oferowane przez hotel świadczenia zagwarantowane w voucherze. Warunkiem realizacji świadczeń przez VILLA POLANICA jest wcześniejsza rezerwacja terminu pobytu.
    
 2. NABYCIE VOUCHERA

  1. Warunkiem zakupu vouchera jest dokonanie płatności przelewem na konto VILLA POLANICA, bądź wpłata gotówka w recepcji VILLA POLANICA).

  2. Po dokonaniu wpłaty voucher zostaje wystawiony przez VILLA POLANICA i przesłany na adres podany przez Nabywcę Vouchera.
    
 3. REALIZACJA I UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z VOUCHERA

  1. Voucher upoważnia osobę dysponującą voucherem do jego wymiany na usługi wykupione przez Nabywcę Vouchera i określone w jego treści.
  Przy meldowaniu się posiadacz vouchera zobowiązany jest do okazania i pozostawienia oryginału vouchera w recepcji.
  2. W celu realizacji vouchera należy dokonać wcześniej rezerwacji terminu pobytu w VILLI POLANICA.
  3. Rezerwacji pobytu w VILLI POLANICA należy dokonać: telefonicznie, e-mailowo lub osobiście w VILLI POLANICA. Potwierdzenie rezerwacji zostanie dokonane e-mailowo, listownie lub dokumentem wystawionym na miejscu w recepcji w formie umowy rezerwacyjnej.

  4. Zgodnie z regulaminem rezerwacji pensjonatu zmiana terminu rezerwacji pobytu możliwa jest tylko do 14 dni (21 dni w przypadku pobytów świątecznych lub specjalnych) przed uzgodnioną datą przyjazdu, rezygnacja z pobytu w terminie krótszym niż 14 dni zwalnia VILLA POLANICA z zawartej umowy i realizacji usług określonych w voucherze.

  5. Voucher nie jest środkiem płatniczym, nie podlega wymianie na gotówkę, nie może z niego być wydana reszta.
    
 4. TERMIN WAŻNOŚCI VOUCHERA
  1. 
Voucher bezterminowy może być zrealizowany w dowolnym terminie w ciągu 6 miesięcy od daty jego zakupu, pod warunkiem dokonania wcześniejszej rezerwacji terminu pobytu.

  2. Voucher terminowy powinien być zrealizowany w terminie określonym w jego treści.
  3. Vouchery nie mogą być realizowane w okresie, w którym obowiązują pobyty specjalne i świąteczne, z wyłączeniem Voucherów wykupionych na konkretny pobyt specjalny i świąteczny.

  4. Voucher może być wykorzystany jednorazowo bez możliwości podziału.
  5. Nie można zrealizować vouchera po upływnie ustalonego terminu. 
    
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.villapolanica.pl oraz w recepcji VILLI POLANICA
  2. VILLA POLANICA nie odpowiada za zgubione lub zniszczone Vouchery.

  3. Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Nabywcę Vouchera z momentem dokonania zapłaty.


Dyrektor Generalny
Grzegorz Kopij