Rezerwacja Online
Polski English Deutsch Facebook

Regulamin Pensjonatu Villa Polanica ****

w Polanicy-Zdroju

Prosimy z zapoznanie się z obowiązującymi w naszym pensjonacie zasadami. Pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a my będziemy mogli spokojnie skoncentrować się na zapewnieniu Państwu miłego i przyjemnego wypoczynku.


1. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy się o godzinie 11:00 dnia następnego.
2. Należność za pobyt winna być uregulowana najpóźniej w dzień wyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju.
3. Przy korzystaniu z tzw. kredytu hotelowego w Restauracji, goście proszeni są o podpisanie paragonów.
4. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości prosimy wypełnić kartę meldunkową i okazać na prośbę obsługi Recepcji dokument z fotografią.
5. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:30 do godziny 6:00.
6. Gość nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
7. Osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie pensjonatu do godziny 23:00.
8. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia pensjonatu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
9. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
10. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy.
11. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenie pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
12. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na wskazany adres na koszt Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, rzeczy przechowywane będą przez okres 1 miesiąca, a następnie niszczone.
13. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Gości.
14. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Parking jest niestrzeżony.
15. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas nie zależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
16.W obiekcie zabronione jest chodzenie w butach narciarskich. Obuwie należy przechowywać w miejscu do tego przeznaczonym.
17. Zabronione jest wnoszenie sprzętu narciarskiego, rowerów, itp. do pokoi. Należy przechowywać je w miejscu do tego przeznaczonym.
18. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo oraz unormowania prawne, naszych Gości obowiązuje ZAKAZ PALENIA na terenie całego obiektu, poza balkonami. Palenie na terenie pensjonatu grozi grzywną w wysokości 400zł.

19. Celem gwarantowania rezerwacji w naszym pensjonacie przyjmujemy tylko zadatki.

WARUNKI ANULACJI:

  • jeśli umowa zostaje rozwiązana za zgodą obu stron, to zwracają one sobie wzajemnie świadczenia, w tym także zadatek;
  • jeśli umowa została wykonana prawidłowo, zadatek zostaje zaliczony na poczet ceny;
  • jeśli umowa nie została wykonana, z uwagi na rezygnację strony, która zadatek dała, zadatek przepada na rzecz biorącego zadatek;
  • jeśli umowa nie została zrealizowana z przyczyn leżących po stronie biorącego zadatek, strona dająca zadatek może od umowy odstąpić i żądać zwrotu w podwójnej wysokości.

20. Po upływie terminu pobytu Gość jest zobowiązany pozostawić otrzymane klucze w Recepcji. Wszelkiego rodzaju uwagi lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać w Recepcji.

Dziękujemy za uwagę i życzymy Państwu miłego pobytu w naszym pensjonacie.
31.03.2012 r.