Rezerwacja Online
Polski English Deutsch Facebook

COVID 19 - bezpieczeństwo naszych Gości

W trosce o zdrowie personelu i Gości pensjonatu Villa Polanica, zakupiliśmy OZONATOR, dzięki któremu po opuszczeniu pokoju przez Gości i posprzątaniu przez nasz personel, każdy pokój będzie poddany procesowi ozonowania.

Ozon jest jednym z najsilniejszych utleniaczy, jest skuteczniejszy niż inne dezynfektanty. Skuteczność dezynfekcji ozonem przewyższa promieniowanie UV i filtry HEPA. Budowa nowego koronawirusa jest bardzo podobna do SARS, a istnieje wiele badań naukowych, które pokazują, że ozon jest w stanie zniszczyć SARS. Wyniki badań przeprowadzonych przez Institute of Virology w Hubei (Chiny) potwierdziły skuteczność ozonowania w niszczeniu nowego koronawirusa 2019-nCoV.

Wirusy osłonkowe są bardziej wrażliwe na czynniki fizyko-chemiczne niż wirusy bezosłonkowe, jako że koronawirus 2019-nCoV jest wirusem osłonkowym, jest on wrażliwy na ozonowanie.

ozonowanie pokoi
ozonowanie pokoi
ozonowanie pokoi
ozonowanie pokoi

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W VILLA POLANICA W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID19

Zalecenia dla Gości

Szanowni Goście

W związku z epidemią COVID-19, która obecnie panuje w Polsce, uprzejmie prosimy Państwa o zapoznanie się i przestrzeganie poniższych wytycznych opartych na zaleceniach przez Ministerstwo Rozwoju  z dnia 28.04.2020r.

 1. Wymagany jest pomiar temperatury ciała w dniu przyjazdu, jest to podstawą do zameldowania się w obiekcie ( w sytuacji nie odnotowania pomiaru, pobyt nie zostanie zrealizowany; maksymalna dopuszczalna temperatura ciała to 37.3oC).
 2. Po wejściu do Pensjonatu należy zdezynfekować recę środkami znajdującymi się w recepcji oraz poruszając się po obiekcie również w innych jego częściach.
 3. Wymagane jest noszenie ochrony ust i nosa.
 4. Należy zachować dystans pomiedzy personelem a innymi Gośćmi (minimum 2 metry).
 5. Należy ograniczyć czas przebywania w recepcji do minimum.
 6. W obiekcie może przebywać jednorazowo maksymalnie 60 osób (zgodnie z aktualnym rozporządzeniem).
 7. Rekomendowana jest płatność kartą.
 8. Wydawanie śniadań odbywać się będzie w sali restauracyjnej lub może być serwowane do pokoju, w wyznaczonych godzinach (obowiązuję rezerwacja konkretej godziny wydania posiłku).
 9. Wydawanie dań z a’la carte odbywa się w sali restauracyjnej lub może być serwowane do pokoju, w wyznaczonych godzinach (obowiązuję rezerwcja konkretnej godziny wydania posiłu).
 10. Obowiązuje zakaz używania hotelowych suszarek nadmuchowych w łazienkach pokojowych.  
 11.  Wymagane jest ograniczenie rutynowego sprzątania pokoi podczas pobytu, odbywać się może jedynie wymiana ręczniów, uzupłenienie artykułów tj. kawa, herbata, woda mineralna, papier toaletowy oraz wyrzucenie śmieci. 

Dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę. Życzymy miłego i bezpiecznego pobytu w Villi Polanica

Pomiar temperatury

Szanowni Państwo,

Ze względu na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia naszych Gości oraz personelu, obowiązuje pomiar temperatury ciała w dniu zameldowania.

Uprzejmie prosimy o wezwanie pracownika poprzez dzwonek znajdujący się po prawej stronie drzwi wejściowych, bądź telefonicznie pod numerem +48 606 79 79 79.

Po dokonaniu pomiaru i nie odnotowaniu podwyższonej temperatury ciała będzie można wejść na teren Pensjonatu.

Dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę.

Życzymy miłego i bezpiecznego pobytu w Villi Polanica****

Stanowisko pracy

PROCEDURY ZAPOBIEGAJĄCE ZAKAŻENIU SIĘ KORONAWIRUSEM NA STANOWISKU PRACY

PODSTAWOWE

 • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
 • Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
 • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry)
 • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.
 • Dbać o higienę stanowiska pracy, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
 • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci i pracownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 • Zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).

ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM : RECEPCJA

 • Przygotowanie i monitorowanie stanu środków do dezynfekcji rąk dostępnych dla Gości przy wejściu do obiektu/w recepcji/przy windzie/w toaletach.
 • Obowiązkowo – pomiar temperatury ciała Gości przyjeżdżających (jednorazowo w dniu meldunku)
 • Bieżące dezynfekowanie blatu recepcyjnego , terminala płatniczego, klamek po każdym Gościu.
 • Dezynfekcja wypożyczanych sprzętów (rowery, kijki)  po każdym użyciu.
 • Ograniczenie do minimum czasu przebywania Gości przy Recepcji. Przygotowana karta meldunkowa/rozliczenie – klucz do pokoju i parkingu.
 • Bezwzględny zakaz przebywania w pensjonacie osób niezakwaterowanych.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

PRACOWNIK

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, pracownicy nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 3. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
 4. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 5. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

GOŚĆ

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gość nie powinien zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Jeśli gość mieszka w pensjonacie – czasowe odizolowanie go w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach  obiektu, w których przebywał klient i  zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 4. Wstrzymanie przyjmowania gości, powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Bezpieczeństwo gastronomiczne - Goście

Zapewnienie bezpieczeństwa klientów

 1. Należy zwrócić szczególną uwagę na:
 2. Dyscyplinę utrzymania 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (np. naklejki na podłodze lub stojące znaki).
 3. Obowiązkową dezynfekcję rąk przez klientów przy wejściu na teren lokalu.
 4. Udostępnienie dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dla gości w obszarze sali jadalnej (przy punktach składania zamówień/kasowych) oraz przy wyjściu z toalet.
 5. Wyłączenie z użycia suszarek nadmuchowych, stosowanie w łazienkach papieru do wycierania rąk.
 6. Wyznaczenie na podłodze stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między gośćmi (zachowanie odległości nie dotyczy rodzin lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym), uwzględniając ogródki zewnętrzne.
 7. Odległość między blatami stolików (od ich brzegów) powinna wynosić min. 2 m, zaś 1 m w przypadku oddzielenia stolików przegrodami o wysokości minimum 1 m (ponad blat stolika).
 8. Zasadę, że przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku przy stoliku powinny siedzieć pojedyncze osoby, chyba, że odległości między nimi wynoszą min 1,5 m i nie siedzą oni naprzeciw siebie. Wyjątkiem są stoliki, w których zamontowano przegrody, np. z pleksi, pomiędzy osobami.
 9. Przestrzeganie założenia, że w pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż 1 osoba na 4m2.
 10. Wyraźne, trudno usuwalne oznaczenie wyłączonych stolików i opracowanie planu sali na czas epidemii.
 11. Ustalenie i kontrolę maksymalnej liczby gości w restauracji – na podstawie liczby dostępnych miejsc siedzących, przy uwzględnieniu zasad zawartych powyżej (nie licząc tych wyłączonych z użytkowania).
 12. Umieszczenie informacji o maksymalnej liczbie gości przy wejściu do lokalu.
 13. Wyznaczenie bezpiecznych stref na zewnątrz dla gości oczekujących na wejście. Doprowadzanie gości do konkretnego wolnego stolika.
 14. Noszenie osłon ust i nosa oraz rękawiczek w przypadku gości lokalu gastronomicznego zajmujących miejsca siedzące i w trakcie konsumpcji nie jest wymagane.
 15. Wymagana jest każdorazowa dezynfekcja stolika po zakończeniu obsługi gości lokalu gastronomicznego przy danym stoliku. Po zakończonej dezynfekcji stolik powinien zostać oznaczony napisem: „zdezynfekowano”.
 16. Należy dezynfekować powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci (z wyłączeniem podłogi) minimum co 15 minut.
 17. Rekomenduje się zapewnienie, w miarę możliwości, stałego wietrzenia pomieszczeń restauracyjnych.
 18. Zaleca się wywieszenie w toalecie instrukcji dotyczących:
  • mycia rąk
  • dezynfekcji rąk
  • zdejmowania i zakładania rękawiczek
  • zdejmowania i zakładania maseczki.
 19. Należy wyłączyć z użycia przestrzenie samoobsługowe, w tym bary sałatkowe, bufety oraz dozowniki do samodzielnego nalewania napojów.
 20. Usługa na miejscu:
  • przynoszenie zamówień na tacach,
  • mycie i dezynfekowanie tac każdorazowo po użyciu.
 21. Usługa na  wynos:
  • wydawanie zamówień na ladzie, w torbach,
  • bezkontaktowe wydawanie zamówień,
  • zapewnienie bezpieczeństwa przy korzystaniu z ekranów do składania zamówień (tzw. kiosków) poprzez np. dozownik z płynem do dezynfekcji rąk bądź jednorazowe rękawiczki oraz regularne (kilka razy dziennie), przecieranie powierzchni ekranów).
 22. Usunięcie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetniki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio do zamówienia przez obsługę.

Bezpieczeństwo gastronomiczne - personel

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom

Pracodawca jest obowiązany zapewnić osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia, rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.

W przypadku kelnerów i pozostałej obsługi (np. kasjerzy) zaleca się noszenie maseczek oraz rękawiczek, lub każdorazowo dezynfekować ręce po wykonanej usłudze.

Rekomenduje się:

zapewnienie odległości między stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5m chyba, że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności. Wtedy jednak zakład musi zapewnić środki ochrony osobistej,

ustalenie zadań i procesów, które zwykle wymagają ścisłej interakcji i określenie sposobów ich modyfikacji, aby zwiększyć fizyczne odległości między pracownikami, tam gdzie jest to praktyczne i bezpieczne. Wskazane jest takie ustawienie stanowisk, aby pracownicy byli od siebie jak najbardziej oddaleni, i w miarę możliwości nie pracowali blisko naprzeciwko siebie,

ustalenie stałych, jak najmniej licznych  zmian pracowników,

ograniczenie interakcji personelu pracującego na różnych zmianach i zapewnienie czyszczenia i mycia pomieszczeń pomiędzy zmianami,

gdzie to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji metod na odległość, takich jak telefon komórkowy lub radio,

zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki i czasów rozpoczęcia pracy),

restrykcyjne przestrzeganie zasad higieny, dobrych praktyk higienicznych,

utrzymywanie wysokiego stopnia higieny osobistej, w tym dbanie o odpowiednią, czystą i – w razie potrzeby – ochronną odzież,

stałe stosowane dobrych praktyk higienicznych (regularne mycie rąk, powstrzymywanie się od niehigienicznych zachowań, na przykład kichania czy kaszlenia, przy produkcji lub styczności z żywnością, szczególna dbałość o czystość toalet itp.).

Należy zadbać o przypomnienie pracownikom zasad higieny osobistej, mycia i dezynfekcji rąk, o obowiązku informowania o złym stanie zdrowia. Dotyczy to nie tylko pracowników mających bezpośredni kontakt z zakładem i żywnością, ale również biurowych, kierowców, dostawców, serwisantów etc.

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika

Pracownicy/obsługa lokalu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć

pracownika od pracy i odesłać transportem indywidualnym (własnym lub sanitarnym) do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie od innych osób.

W przypadku, gdy nie ma możliwości dedykowania pomieszczenia dla osoby podejrzanej o zakażenie, należy wydzielić miejsce w  którym osoba ta bezpiecznie poczeka na transport w odległości min 2  od pozostałych osób.

Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami gabinetu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

PROCEDURY ZAPOBIEGAJĄCE ZAKAŻENIU SIĘ KORONAWIRUSEM NA STANOWISKU PRACY

PODSTAWOWE

 • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
 • Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
 • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry)
 • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.
 • Dbać o higienę stanowiska pracy, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
 • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci i pracownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 • Zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).

 

ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM : KUCHNIA/RESTAURACJA

 • Bieżące dezynfekowanie w miarę możliwości sprzętów i części wspólnych na stanowisku pracy, pomieszczeniu socjalnym, toalecie.
 • Możliwość serwowania posiłków w przestrzeni restauracji pod warunkiem zachowania 2m odległości miedzy Gośćmi.

Dezynfekcja rąk

Dezynfekcja rąk

Maseczka - jak prawidłowo założyć?

Maseczka - jak prawidłowo założyć?

Rękawiczki - jak prawidłowo założyć?

Rękawiczki - jak prawidłowo założyć?