Rezerwacja Online Rezerwacja Booking
Polski English Deutsch Facebook

Karta Stałego Klienta

Regulamin Programu KARTA STAŁEGO KLIENTA VILLI POLANICA****

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Programu jest firma A.S.Production, Arkadiusz Stolarski, Ul.Piastowska 67, 80-363 GdańskNIP 616-111-79-34, reprezentowana przez – Arkadiusz Stolarski – właściciela Pensjonatu VILLA POLANICA**** przy Ul.Matuszewskiego 8, 57-320 Polanica-Zdrój, Tel. 606/79 79 79.
 2. Program skierowany jest do osób, które przynajmniej dwa razy były Gośćmi Pensjonatu VILLA POLANICA****.

II. Warunki przystąpienia do Programu

 1. W programie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, która będąc gościem Pensjonatu VILLA POLANICA**** podpisała oświadczenie o chęci uczestnictwa w programie oraz o zgodzie na przetwarzanie jej danych osobowych do celów korespondencyjnych oraz marketingowych;
 2. Potwierdzeniem przystąpienia Gościa do programu jest Karta Stałego Klienta;
 3. Karta przesyłana jest pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny podany w oświadczeniu lub przekazywana w recepcji podczas czynności meldunkowych;
 4. Karta posiada numer ewidencyjny i może być wykorzystywana wyłącznie przez właściciela Karty, osobę której została dana Karta przypisana;
 5. Karta nie jest kartą kredytową ani płatniczą;
 6. Karta jest ważna bezterminowo.

III. Zasady działania Programu

 1. Uczestnicy programu otrzymują specjalne, niższe ceny na usługi noclegowe i gastronomiczne realizowane w Pensjonacie VILLA POLANICA****:
  1. Karta upoważnia właściciela Karty do:
   1. 20% rabatu na usługi hotelowe (od cennika podstawowego) w sezonie wysokim i niskim oraz 5% na pakiety w sezonie świąteczno-noworocznym;
   2. 10% rabatu na usługi gastronomiczne;
  2. Nagradzamy lojalność:  
   1. Każde wydane w VILLI POLANICA**** 100zł na usługi hotelowe to 5 pkt. na koncie właściciela karty;
   2. Zgromadzone punkty można wymienić na zakup usług gastronomicznych w restauracji VILLI POLANICA****,  wg przelicznika 5 pkt.=5zł;
   3. Posiadacz Karty Stałego Klienta o stanie punktów jest informowany podczas: rezerwacji pobytu, meldunku i wymeldowaniu lub reaktywnie mailem, telefonicznie;
   4. Punkty nie są naliczane za specjalne oferty.
  3. Dodatkowe przywileje:
   1. Bezpłatne: bilard, sauna, Słoneczna Plaża SUNSKY, wypożyczalnia (rowery, kije Nordic Walking);
 2. Warunkiem uzyskania rabatu jest podanie numeru kary w momencie składania rezerwacji oraz okazanie jej w dniu przyjazdu lub okazanie jej przy zamawianiu usług gastronomicznych;
 3. Rabat dotyczy jednorazowo tylko 1 pokoju, zamieszkałego przez Stałego Gościa.;
 4. Rabatu nie można przekazać osobom trzecim - w szczególności przy dokonywaniu rezerwacji dla innych osób lub dokonując rezerwacji większej liczby pokoi niż jeden;
 5. W wyjątkowych sytuacjach (np. pobyt rodzinny) rabat może zostać naliczony na całą rezerwację pod warunkiem, 
że rezerwacja zostanie opłacona przez Stałego Gościa w całości;
 6. Rabat nie łączą się w żaden sposób z innymi ofertami specjalnymi – w tym także z rezerwacją on-line;
 7. Dokonanie rezerwacji poprzez komercyjne internetowe systemy rezerwacyjne mimo okazania karty nie upoważnia do rabatów;
 8. Przystąpienie do programu jest bezpłatne, warunkiem jest akceptacja nieniejszego regulaminu.

IV. Dane osobowe

 1. Przystępując do programu lojalnościowego uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz  w celach marketingowych (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych). Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do jego danych osobowych i ich aktualizacji bądź żądania ich usunięcia.

V. Postanowienia końcowe

 1. Status Stałego Klienta traci Gość, który przez okres ostatnich dwóch lat nie odwiedził Pensjonatu VILLA POLANICA****.
 2. Firma A.S.Production zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie programu Karta Stałego Klienta. Wszystkie informacje o zmianach wraz z aktualnie obowiązującym regulaminem umieszczane będą na stronach internetowych www.villapolanica.pl.
 3. Wszelkie uwagi dotyczące działania Programu należy kierować na adres mailowy: marketing@villapolanica.pl.
 4. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stroną rozstrzygającą jest Organizator.
   

Dyrektor Pensjonatu
Grzegorz Kopij